Keittiöremontit

Etkö viih­dy keit­tiös­sä­si? Toi­mi­vat tilat ja sinun näköi­se­si rat­kai­sut luo­vat koti­si sydämen.

Etkö viihdy keittiössäsi? Toimivat tilat ja sinun näköisesi ratkaisut luovat kotisi sydämen.

Toteu­tam­me keit­tiö­re­mon­tit rat­kai­suil­la, jot­ka miel­lyt­tä­vät sil­mää ja kes­tä­vät aikaa. Suju­va ja hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­ve­lum­me kat­taa ilmai­sen arvioin­ti­käyn­nin, jon­ka jäl­keen suun­nit­te­lem­me kans­sa­si juu­ri sel­lai­sen keit­tiön kuin haluat. Sovi­tut asiat kir­ja­taan sopi­muk­seen, min­kä jäl­keen aloi­tam­me työt. Aika­tau­lus­sa val­mis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen arvioin­nin hoi­dat sinä, sil­lä sinun mie­li­pi­tee­si on se kaik­kein tär­kein. Mikä­li täs­sä koh­taa huo­maat, että jotain ei ole teh­ty sovi­tus­ti, hoi­dam­me sen kun­toon ilman lisä­ve­loi­tus­ta. Kun olet tyy­ty­väi­nen keit­tiö­re­mont­tii­si, teem­me täy­den sii­vouk­sen ja sinä saat astel­la uuteen koti­si sydämeen.

  • keit­tiöt asennettuna
  • kalus­teo­vien vaihdot
  • kome­rot
  • liu­kuo­vi­kaa­pis­tot
  • uppo- ja designvalaisimet