Kylpyhuoneremontit

Kai­paa­ko kyl­py­huo­nee­si uuden elä­män? Mitä vain tar­vit­set, sen me toteu­tam­me.

Kaipaako kylpyhuoneesi uuden elämän? Mitä vain tarvitset, sen me toteutamme.

Toteu­tam­me kyl­py­huo­ne­re­mon­tit tyy­lik­käil­lä rat­kai­suil­la, jot­ka kes­tä­vät aikaa. Suju­va ja hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­ve­lum­me kat­taa ilmai­sen arvioin­ti­käyn­nin, jon­ka jäl­keen suun­nit­te­lem­me kans­sa­si juu­ri sel­lai­sen kyl­py­huo­neen kuin haluat. Sovi­tut asiat kir­ja­taan sopi­muk­seen, min­kä jäl­keen aloi­tam­me työt. Aika­tau­lus­sa val­mis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen arvioin­nin hoi­dat sinä, sil­lä sinun mie­li­pi­tee­si on se kaik­kein tär­kein. Mikä­li täs­sä koh­taa huo­maat, että jotain ei ole teh­ty sovi­tus­ti, hoi­dam­me sen kun­toon ilman lisä­ve­loi­tus­ta. Kun olet tyy­ty­väi­nen kyl­py­huo­ne­re­mont­tii­si, teem­me täy­den sii­vouk­sen ja sinä saat astel­la uuteen unel­mie­si pesuhuoneeseen.

  • laa­toi­tus­työt
  • mär­kä­ti­lo­jen vedeneristystyöt
  • laa­duk­kaat pesuhuonevalaistukset