Sisäpintaremontit

Uut­ta ilmet­tä vail­la? Sisä­pin­to­jen uusi­mi­nen tekee kodis­ta­si oman.

Uutta ilmettä vailla? Sisäpintojen uusiminen tekee kodistasi oman.

Meil­tä löy­dät par­haim­mat rat­kai­sut koti­si sisä­pin­toi­hin. Hoi­dam­me koti­si uuden ilmeen laa­duk­kaas­ti unel­ma­si toteut­taen. Suju­va ja hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­ve­lum­me kat­taa ilmai­sen arvioin­ti­käyn­nin, jon­ka jäl­keen suun­nit­te­lem­me kans­sa­si juu­ri sel­lai­sen ilmeen kuin haluat. Sovi­tut asiat kir­ja­taan sopi­muk­seen, min­kä jäl­keen aloi­tam­me työt. Aika­tau­lus­sa val­mis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen arvioin­nin hoi­dat sinä, sil­lä sinun mie­li­pi­tee­si on se kaik­kein tär­kein. Mikä­li täs­sä koh­taa huo­maat, että jotain ei ole teh­ty sovi­tus­ti, hoi­dam­me sen kun­toon ilman lisä­ve­loi­tus­ta. Kun olet tyy­ty­väi­nen koti­si sisä­pin­toi­hin, teem­me täy­den sii­vouk­sen ja sinä pää­set naut­ti­maan uuden ilmeen tuo­mas­ta tunnelmasta.

  • LATTIOIHIN: lami­naa­tit, par­ke­tit, laatat
  • SEINIIN: tape­toin­ti, maa­laus, ver­hoi­lu­ki­vet, paneeliseinät
  • KATTOPINTOIHIN: panee­lit, alas­las­kut ja valaisimet