Rahoitus

Hoi­da remont­ti­si vai­vat­ta ja jous­ta­vas­ti OP:n tar­joa­mal­la rahoi­tuk­sel­la. Las­ke itsel­le­si sopi­va kuu­kausie­rä alla ole­val­la las­ku­ril­la ja täy­tä rahoi­tus­ha­ke­mus helposti.

  • Rahoi­tus 2 500 – 50 000 €
  • Jous­ta­va takaisinmaksuaika
  • Edul­li­nen kor­ko OP-pri­me + 6,95%*
  • Las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk
  • Kuu­kausi koro­ton­ta ja kulu­ton­ta maksuaikaa
  • Voit mak­saa koko luo­ton ker­ral­la pois ilman lisäkuluja
  • Rahoi­tuk­sen korot vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia asun­to­lai­nan tapaan, kun rahoi­te­taan oman vaki­tui­sen asun­non perusparannusta

*Rahoi­tus on ker­ta­luot­to, jon­ka todel­li­nen vuo­si­kor­ko 10 000 euron luo­tol­le on 8,74 %, kun luo­ton kor­ko on OP-pri­me + 6,95%, (7,20 % 08/20), las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk. Arvioi­tu luo­ton koko­nais­kus­tan­nus on 12 945,62 €. Las­kel­ma on teh­ty olet­taen, että luot­to on nos­tet­tu koko­naan, luo­ton kor­ko sekä mak­sut ja palk­kiot pysy­vät sama­na koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takai­sin 170 € mini­mi­ly­hen­nyk­sin (1,7 % luo­ton mää­räs­tä) kuu­kau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 77 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­har­di­nau­kio 1, 00510 Helsinki.

Esimerkiksi:

5 000 €10 000 €15 000 €20 000 €25 000 €
6 v.85 €170 €255 €340 €425 €
5 v.105 €210 €315 €420 €525 €
4 v.140 €280 €420 €560 €700 €
3 v.165 €330 €495 €660 €825 €
2 v.250 €500 €750 €1 000€1 250€
1 v.450 €900 €1350 €1 800 €2 250€